O nama

Mi smo zagrebačko odvjetničko društvo s preko dvadeset godina staža. Imamo znanje, iskustvo i zrelost, a istovremeno se stalno pomlađujemo. Naš je profesionalni djelokrug prilagođen našim specijalnostima i afinitetima. Vjerujemo da čovjek najbolje radi ono što voli i ono što ga zanima. U našem su fokusu zato pravo tržišnog natjecanja i pravo državnih potpora s jedne strane, te trgovačko pravo i pravo društava s druge strane pri čemu smo u pružanju usluga našim klijentima ispekli zanat i u području sportskog prava, radnog prava, prava intelektualnog vlasništva, te općeg građanskog i upravnog prava.

Trgovačko pravo i pravo društava

U trgovačkom pravu vodimo računa o tome da dobro razumijemo što naša stranka želi postići, a tek tada predlažemo pravni put i odgovarajuće rješenje. Ne bavimo se pravom samo da bismo se bavili pravom. Pravo shvaćamo kao nešto što prati i podupire željenu gospodarsku transakciju, a ne kao nešto što postoji samo za sebe. Pritom se vodimo kriterijem "zdravog razuma".Obuhvaća slijedeća područja rada:

- pravno savjetovanje i izrada ugovora iz područja trgovačkog prava i prava društava
- osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, savjetovanje vezano uz upravljanje društvom i nadzor nad društvom
- zastupanje u trgovačkim sporovima, postupcima pred izbranim sudovima (arbitraža) i postupcima mirenja
- korporativno upravljanje uz izradu akata društva
- provođenje restrukturiranja i privatizacije trgovačkih društava
- spajanje i pripajanje društava te druge statusne promjene, pravno savjetovanje te izrada transakcijske dokumentacije, javnih i privatnih ponuda za preuzimanje, istiskivanja manjinskih dioničara
- pravni due diligence trgovačkih društava
- izrada dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira, zajmova i ostalih financijskih proizvoda
- stečajni i predstečajni postupci, ovrha te likvidacija