O nama

Mi smo zagrebačko odvjetničko društvo sa skoro dvadesetogodišnjim stažem. Imamo znanje, iskustvo i zrelost, a istovremeno se stalno pomlađujemo. Naš je profesionalni djelokrug prilagođen našim specijalnostima i afinitetima. Vjerujemo da čovjek najbolje radi ono što voli i ono što ga zanima. U našem su fokusu zato pravo tržišnog natjecanja i pravo državnih potpora s jedne strane, te trgovačko pravo i pravo društava s druge strane pri čemu smo u pružanju usluga našim klijentima ispekli zanat i u području radnog prava, javne nabave, intelektualnog vlasništva, zaštite osobnih podataka, sportskog prava te općeg građanskog i upravnog prava.

Pravo intelektualnog vlasništva


Obuhvaća slijedeća područja rada:

- pravno savjetovanje i zastupanje u području autorskog prava i srodnih prava
- registracija, održavanje i produženje žigova u Hrvatskoj i inozemstvu
- registracija, održavanje i produženje industrijskog dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu
- usluge pretraživanja baza podataka industrijskog vlasništva (patenata, žigova i industrijskog dizajna) u Hrvatskoj i inozemstvu te pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
- izrada ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva
- sudska zaštita prava iz područja intelektualnog vlasništva