O nama

Mi smo zagrebačko odvjetničko društvo sa skoro petnaestogodišnjim stažem. Naš je profesionalni djelokrug prilagođen specijalnostima partnera osnivača. Marijana je jedan od vodećih stručnjaka za pravo tržišnog natjecanja i pravo državnih potpora s priznatim međunarodnim praktičnim i akademskim iskustvom. Srečko je stručnjak za radno pravo, a što je dokazao uspjesima ne samo na domaćim sudovima već i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Zajedno s Petrom i Katarinom volimo se baviti i trgovačkim pravom i pravom društava, javnom nabavom, intelektualnim vlasništvom, zaštitom osobnih podataka te sportskim pravom.

Pravo intelektualnog vlasništva


Obuhvaća slijedeća područja rada:

- pravno savjetovanje i zastupanje u području autorskog prava i srodnih prava
- registracija, održavanje i produženje žigova u Hrvatskoj i inozemstvu
- registracija, održavanje i produženje industrijskog dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu
- usluge pretraživanja baza podataka industrijskog vlasništva (patenata, žigova i industrijskog dizajna) u Hrvatskoj i inozemstvu te pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
- izrada ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva
- sudska zaštita prava iz područja intelektualnog vlasništva